+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Garantier

Skulle ditt armstöd bli defekt, trots normala användningsförhållanden, inom 36 månader från tidpunkten för köpet och detta kan härledas till felaktigheter i varans material eller konstruktion – åtar vi oss att reparera alternativt byta den felaktiga varan på vår bekostnad.

Vänligen notera!

Samtliga reklamationer ska godkännas av oss innan produkten returneras till oss och innan avsändaren kan belasta oss för kostnader därav. Vid åberopande av garantin vänligen kontakta alltid vår kundsupport för instruktioner först.

Andra garantiåtaganden än dessa såsom överbelastning eller vandalisering av produkten omfattas ej av våra garantiåtaganden.

Inga garantianspråk kan göras mot oss om den köpta produkten väsentligt ändrats eller modifierats av otillbörlig personal, eller om våra instruktioner för vård och underhåll av produkten inte beaktats.

Övriga kontraktsbundna och ej kontraktsbundna skadeanspråk mot oss eller våra distributörer, agenter, återförsäljare eller medarbetare -som omfattas av tillåtet lagrum- är exkluderade i denna garanti.