+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

GDPR

Sydmeko Industri AB behandlar de personuppgifter som samlas in via webbplatsen, via blanketter, webbformulär mm och som lagras i interna säljstödsystem för att kunna hantera en order exempelvis.

De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med exempelvis givning av feedback på hemsidan eller vid köp av våra produkter kan behandlas automatiserat i något av våra datorsystem i enlighet med GDPR.

GDPR är den nya Dataskyddsförordningen som gäller fr om 25 maj 2018 inom EU.

Syftet med regelverket är bland annat att alla personer inom EU ska få samma skydd och rättigheter när personuppgifter behandlas. En viktig del i regelverket är att du informeras om behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Sydmeko Industri AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in via webbplatsen, e-mail, blanketter och webbformulär. Om du har frågor gällande personuppgiftshanteringen hos oss, vänligen kontakta oss på office@sydmeko.se.

Därför behandlas personuppgifterna

Sydmeko Industri AB behandlar dina personuppgifter i samband med exempelvis en begäran om prisuppgift eller vid köp av produkt för att kunna handlägga din begäran på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Rätt att begära information

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få skriftligt besked om de personuppgifter som behandlas om dig hos Sydmeko Industri AB. Begäran om registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av dig. Om personuppgifter behandlas har du rätt att få skriftlig information.

 

Rättelse

Om personuppgifter som rör dig är felaktiga har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Borttag

Personuppgifter som rör privatkunder rensas en gång per år, innan varje årsskifte. Om du önskar borttag vid annat tillfälle, har du rätt att begära att uppgifterna tas bort.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan lämnas ut till andra samarbetspartners som har behov av dem i sin verksamhet (exempelvis DHL, Schenker, DSV och andra fraktbolag).

Klagomål

Om du inte är nöjd med Sydmeko Industri ABs behandling av dina personuppgifter kan klagomål lämnas till tillsynsmyndigheten Datainspektionen som nås på:

Telefon: 08 – 657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08 – 652 86 52