+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Typgodkänt system

Väl beprövat och typgodkänt system av högsta kvalitet

Comfort Armrest System® är ett väl beprövat system som är noga testat och typgodkänt enligt bilindustrins högt ställda krav på produktsäkerhet i samband med kollision, brand/rök, val av produktmaterial, överbelastning, kvalitetskänsla mm.

Tester utförda av TÜV

Testerna har utförts av TÜV i Tyskland och Comfort systemet innehar ett så kallat ABE-godkännande utfärdat av tyska KBA, Kraftfahrt Bundesamt, vilket är Trafiksäkerhetsverket i Tyskland.

ABE-godkännande på högsta nivån

ABE-godkännandet är den högsta av tre olika typklassningar för eftermarknaden, vilket innebär att våra produkter är utomordentligt säkra och godkända för eftermontering i fordon.

Montera själv – ingen efterbesiktning krävs

Godkännandet betyder att ingen specialkompetens krävs för att montera in armstödslösningen i bilen. Armstöden får med andra ord installeras av privatpersonen själv utan att efterbesiktning krävs.

Head Impact tester

Förutom omfattande material- och splittertester har man även utfört Head Impact tester på samtliga armstöd i Matchline serien, med mycket goda resultat! Detta borgar för att armstödssystemet är ett väl testat och beprövat som erbjuder våra kunder och slutkonsumenter en kvalitetsprodukt där produktsäkerheten och användarvänligheten är central.