+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Typgodkänt och välbeprövat system

Comfort är ett väl beprövat system som är noga testat och typgodkänt enligt bilindustrins högt ställda krav på produktsäkerhet i samband med kollision, brand/rök, val av produktmaterial, överbelastning, kvalitetskänsla mm.

ABE-godkännande på högsta nivån

Testerna har utförts av TÜV i Tyskland och Comfort systemet innehar ett sk. ABE-godkännande utfärdat av tyska KBA (Kraftfahrt Bundesamt = tyska trafiksäkerhetsverket). Comforts ABE-godkännande är den högsta av tre olika typklassningar för eftermarknaden -vilket innebär att våra produkter är utomordentligt säkra och godkända för eftermontering i fordon. Detta utan att någon specialkompetens behövs av den som monterar in den i bilen (får med andra ord får utföras av privatpersonen själv utan att efterbesiktning krävs).

Enkel och snabb montering

Installationen är enkel och snabb att utföra. Den tar ca 15-45 minuter och bilens inredning skadas inte.

Typgodkännandet innebär att kunden får utföra installationen på egen hand, men det monteras med fördel av verkstaden eller importörens PDI. Inga specialverktyg behövs.

Instruktiva monteringsanvisningar med bilder och trespråkig text (engelska, tyska och svenska) medföljer varje armstöd.

Vi skräddarsyr även monteringsanvisningar med pictogrambilder i enlighet med våra kunders egna standardmallar. Se exempel här!

Head Impact tester

Förutom omfattande material- och splittertester har man även utfört Head Impact Tester på samtliga armstöd i Matchline serien, med mycket goda resultat! Detta borgar för att Comfort systemet är ett väl testat och beprövat system som erbjuder våra kunder och slutkonsumenter en kvalitetsprodukt där produktsäkerheten och användarvänligheten är centralt för alla våra applikationer. 

Är du intresserad av att erhålla mer information om våra produkttester och typgodkännande -hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.