+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Kvalitet och Miljö

ISO 9001:2015

Vi är ISO certifierade och arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 för att säkerställa en versamhet som motsvarar våra kunders högt ställda förväntningar beträffande kvalitet, leveranssäkerhet samt miljö.
För oss är detta en självklarhet.

Achilles

Vi är även registrerad leverantör i Achilles Automotive Community. Achilles samlar in och validerar leverantörsdata, förenar inköpare och leverantörer, förenklar upphandlingar och höjer standarder.
Informationsstyrd insikt skapar säkrare och hållbarare leverantörskedjor som presterar bättre.

ISO 1400:2015

Vi är ISO certifierade och jobbar aktivt för att medverka till en bättre miljö i enlighet med ISO 14001:2015.

Därför använder vi miljögodkända material i våra produkter som kan återvinnas och som harmonierar med det europeiska REACH direktivet. Dessutom finns våra produkter listade i IMDS (International Material Database System) där vi tillsammans med våra kunder inom bilindustrin arbetar aktivt för att våra produkter skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt samt att de kan återvinnas då bilen skrotas.